Mazda CX-70 Forum banner
61 - 80 of 102 Posts

· Registered
Joined
·
14 Posts
...and for the range that seems typical too, I suspect a bug there as I see similar on mine. Given my long term average is over 50mpg it should show well over 500 miles on a full tank full.
Correction and apologies are required: Did a better observed battery depletion test today (thank goodness for radar cruise control!) When EV discontinued I had around 25 % battery but zero predicted miles. My dealer says this is expected behaviour. Apparently it is to ensure that at all times and in all driving modes the full number of horses are available. So when you go for that risky overtake you always have what you expect under your foot.
He had been to Japan for training, so I guess he's got it right.
If that is fine, then they should update the description, from 65km range, I am quoting the value from the certificate of conformity, to 35km estimation. If not, then that is deceiving information.

I have 71000km+ I saw tha battery at 0kmand 9%, or 6% or 4% and then switching to gas engine. This is not to save energy. You should have energy reserve, there is 17.8kw and they say that usable is only 16.2

They had training they know it b.s. How is that every other manufacturer states, i,e, 75km and you can do 60km ? How is that the difference is only 20% and in our case the difference is over 40% for most of us and in my case is 62%.

For the last week I get an estimation of 30-32km and can do only 23-26km. On a 17,8kw battery? Then list the car at 32km and then I know not to buy it.

Why when I have 20% battery on Normal mode I see the battery is charging from the gas engine? Why is the gas engine charging the battery without having the re-charge button on? Why does it re-charge when I have 20% ?

If they got trained I don't think they are telling the truth. They know that this is an issue but they are stalling. I am not. I have patience but my patience is running out. Why? Because you advertised the car as premium. Let's see premium actions, if not money back.

If I would have known the car had 35km I wouldn't have had paid 15k euro more, no. So, this is either cheating in descriptions or a problem with the car. If it is a problem with the car then replace it.

Issues:
1) Did the article above from mazda japan stated that the shock absorbers didn't meet the safety standards? So I am driving an unsafe car? Yes! ( Mine is acknowledged for shock absorbers replacement )

2)On top of that, I can only do 38-40% percent of the range in the description?

3) Gear-box sound from gear 1 to gear 2? ( They said that there are a few clients with this issue, but they don't have a solution at the moment )

4) Re-charging car when it has 20% battery?

There are two many issues to be able to say they delivered a product without issues? I bought a new product that should have minor software issues. I think they should own this and give the premium services they claim the CX-60 is. Replace the car for the clients having these many issues or money back.
 

· Registered
Joined
·
16 Posts
"Why when I have 20% battery on Normal mode I see the battery is charging from the gas engine? Why is the gas engine charging the battery without having the re-charge button on? Why does it re-charge when I have 20% ?"
Mine is definitely NOT recharging apart from normal regen. I asked about the point of the recharge button as it seemed a bit pointless. The dealership went into an embarrassed huddle, rang someone at Mazda UK . It seems all it does is ensure that if you are going into a low emission zone, or a quiet zone you can have a preset level of charge! Potentially recharging at highway speed is fairly efficient and overall its better to have charge for EV in stop/start and Urban conditions. I was an engineer before retirement and I can just about see the logic of that. Urban running in my CX5 petrol auto was pretty bad.
I cannot think how to prove this with all the variables involved, particularly as its getting colder. But I might try it over the next 2 or 3 longer trips and see what happens. Its only money!:ROFLMAO:
 

· Registered
Joined
·
10 Posts
I have also seen that behaviour of the battery % increasing without using the charge button, on the motorway. Not always (I'm not on motorway much) but it does seem to be a possibility. Like you say, far too many variables. If only they'd publish some more info on what to expect.
 

· Registered
Joined
·
6 Posts
Daca este bine, atunci ar trebui sa actualizeze descrierea, de la intervalul de 65km, citez valoarea din certificatul de conformitate, la estimare de 35km. Dacă nu, atunci aceasta este o informație înșelătoare.

Am 71000 km+ Am văzut bateria la 0 km și 9%, sau 6% sau 4% și apoi am trecut la motor pe benzină. Acest lucru nu este pentru a economisi energie. Ar trebui sa ai rezerva de energie, sunt 17.8kw si se spune ca utilizabil este doar 16.2

Au avut antrenament ei știu asta bs Cum se face că orice alt producător afirmă, adică 75 km și tu poți face 60 km? Cum se face că diferența este de doar 20% și în cazul nostru diferența este de peste 40% pentru majoritatea dintre noi și în cazul meu este de 62%.

Pentru ultima saptamana am o estimare de 30-32km si pot face doar 23-26km. Pe o baterie de 17,8kw? Apoi listați mașina la 32 km și apoi știu să nu o cumpăr.

De ce când am 20% baterie în modul Normal, văd că bateria se încarcă de la motorul pe benzină? De ce motorul pe gaz încarcă bateria fără a avea butonul de reîncărcare pornit? De ce se reîncarcă când am 20%?

Dacă au fost instruiți, nu cred că spun adevărul. Ei știu că aceasta este o problemă, dar stagnează. Eu nu sunt. Am răbdare, dar răbdarea mi se epuizează. De ce? Pentru că ai făcut publicitate mașinii ca premium. Să vedem acțiuni premium, dacă nu bani înapoi.

Dacă aș fi știut că mașina are 35 km, nu aș fi plătit cu 15k euro în plus, nu. Deci, aceasta este fie o înșelăciune în descrieri, fie o problemă cu mașina. Dacă este o problemă cu mașina, înlocuiți-o.

Probleme:
1) Articolul de mai sus de la mazda japan spunea amortizoarele nu indeplinesc standardele de siguranta ca? Deci conduc o mașină nesigură? Da! (Al meu este recunoscut pentru înlocuirea amortizoarelor)

2) Pe lângă asta, pot face doar 38-40% la sută din intervalul din descriere?

3) Sunetul cutiei de viteze de la treapta 1 la treapta 2? ( Ei au spus că sunt câțiva răspuns cu această problemă, dar nu au o soluție momentan )

4) Reîncarcă mașina când are 20% baterie?

Există două multe probleme pentru a putea spune că au livrat un produs fără probleme? Am cumpărat un produs nou care ar trebui să aibă probleme minore de software. Cred că ar trebui să dețină asta și să ofere servicii premium pentru care să susțină acest CX-60. Înlocuiți mașina pentru a-ți avea grijă de aceste multe probleme sau banii înapoi.
[/CITAT] Salut. Astăzi am plătit avans pentru CX60 TAKUMI cu livrare Aprilie 2023. Are chiar așa de multe probleme?
 

· Registered
Joined
·
14 Posts
MT_09TM te rog mai multe informații cu problemele masinii tale ? M-ai speriat. Am plătit astăzi avansul pentru CX60 cu livrare Aprilie 2023. Mulțumesc.

My problems may not be on April 2023. I've listed all of them. I don't know what to say, more than I said until now. Except, we can celebrate that today at 3 degrees Celsius my 100% percent battery estimation was 28km and I managed 21km :)))). I think it's either my car or some memory leak on internal calculations of range, or something is drawing way too much power on my car.
 

· Registered
Joined
·
6 Posts
Problemele mele s-ar putea să nu fie în aprilie 2023. Le-am enumerat pe toate. Nu știu ce să spun, mai mult decât am spus până acum. Cu excepția faptului că putem sărbători că astăzi la 3 grade Celsius estimarea mea 100% la sută a bateriei a fost de 28 km și am reușit 21 km :)))). Cred că este fi mașina mea, fie o scurgere de memorie din calculele interne ale intervalului, sau ceva consumă mult prea multă putere pe mașină mea.
[/CITAT][/CITAT]
Problemele mele s-ar putea să nu fie în aprilie 2023. Le-am enumerat pe toate. Nu știu ce să spun, mai mult decât am spus până acum. Cu excepția faptului că putem sărbători că astăzi la 3 grade Celsius estimarea mea 100% la sută a bateriei a fost de 28 km și am reușit 21 km :)))). Cred că este fie mașina mea, fie o scurgere de memorie din calculele interne ale intervalului, sau ceva consumă mult prea multă putere pe mașina mea.
[/CITAT]
Am făcut test drive la dealer cu o mașină fabricație iunie 2022. Cu bateria 100% arata autonomie 49 km. Erau 10 grade Celsius. Am făcut 30 km. și mai arata autonomie electric 32 km. Singurele probleme pe care le-am observat au fost la transmisie. Șocuri si intarzieri la schimbarea treptelor .
 

· Registered
Joined
·
6 Posts
Am făcut test drive la dealer cu o mașină fabricație iunie 2022. Cu bateria 100% arata autonomie 49 km. Erau 10 grad Celsius. Am făcut 30 km. și mai arata autonomie electric 32 km. Singurele probleme pe care le-am observat au fost la transmisie. Șocuri și intarzieri la schimbarea treptelor .
 

· Registered
MAZDA CX-60
Joined
·
6 Posts
Am făcut test drive la dealer cu o mașină fabricație iunie 2022. Cu bateria 100% arata autonomie 49 km. Erau 10 grad Celsius. Am făcut 30 km. și mai arata autonomie electric 32 km. Singurele probleme pe care le-am observat au fost la transmisie. Șocuri și intarzieri la schimbarea treptelor .
Buna Marius.
Aceleasi "probleme" le-am observat si eu la a mea.
Legat de cutie, din cate am observat nu e ceva constant. Se intampla momente cand parca nu stie daca sa bage intr-o anumita viteza ( de obicei la vitezele mici cand circul incet sau incep sa accelerez) si apoi pur si simplu o smuceste ( nu e ceva care sa te sperie) dar fatza de o masina cu CVT se simte.
Referitor la baterie si autonomie.. eu am ajuns la concluzia ca bateria are xx Kw care dupa specificatiile producatorului, in conditii ideale de circulatie ar trebui sa ajunga @60 Km autonomie pur electric.
Totusi se aplica acelasi principiu ca oricarui tip de motor ... chiar daca e termic sau electric.. autonomia in km depinde de stilul si conditiile de condus. Astfel, daca ai un stil de condus sportiv.. acelerari dese .. trafic aglomerat... normal ca si consumul este mai mare..automat si autonomia mai mica. Cel putin eu asa patesc in Iasi.. dimineata cand duc copii la scoala .. ora magica cu trafic infernal.. estimarea calculatorului masinii imi zice @ 32Km autonomie.. am avut si 42 km ( mai la inceput) si a scazut pina 32 km mai nou...
Aseara am plecat din localitate.. cu bateria incarcata... imi arata autonomie 31 km electric... dupa @ 120 Km parcursi.. masina mi-a aratat 35 km parcursi pur electric si @1.5 kw recuperati. Bateria ajunsese la 17% incarcare. Acum imi arata 10:30 ore sa o reincarc pina la 100%.

Hello Marius.
I noticed the same "problems" with mine.
Regarding the box, from what I've noticed, it's not something constant. There are times when it seems like it doesn't know whether to enter a certain speed (usually at low speeds when I drive slowly or start to accelerate) and then it simply jerks (it's not something to scare you) but it looks like a car with CVT it feels.
Regarding the battery and autonomy.. I have come to the conclusion that the battery has xx Kw which according to the manufacturer's specifications, in ideal driving conditions should reach @60 Km pure electric autonomy.
However, the same principle applies to any type of engine ... even if it is thermal or electric ... the range in km depends on the driving style and conditions. Thus, if you have a sporty driving style.. frequent accelerations.. congested traffic... naturally the consumption is higher.. automatically and the range is lower. At least that's how it is for me in Iasi.. in the morning when I take children to school.. a magic hour with infernal traffic.. the car's computer estimate tells me @ 32Km autonomy.. I also had 42 km (more at the beginning) and it decreased to 32 km newer...
Last night I left the town.. with the battery charged... it shows me 31 km of electric range... after @ 120 km travelled.. the car showed me 35 km travelled purely electric and @ 1.5 kw recovered. The battery had reached 17% charge. Now it shows me 10:30 hours to recharge it to 100%.
 

· Registered
MAZDA CX-60
Joined
·
6 Posts
Buna Marius.
Aceleasi "probleme" le-am observat si eu la a mea.
Legat de cutie, din cate am observat nu e ceva constant. Se intampla momente cand parca nu stie daca sa bage intr-o anumita viteza ( de obicei la vitezele mici cand circul incet sau incep sa accelerez) si apoi pur si simplu o smuceste ( nu e ceva care sa te sperie) dar fatza de o masina cu CVT se simte.
Referitor la baterie si autonomie.. eu am ajuns la concluzia ca bateria are xx Kw care dupa specificatiile producatorului, in conditii ideale de circulatie ar trebui sa ajunga @60 Km autonomie pur electric.
Totusi se aplica acelasi principiu ca oricarui tip de motor ... chiar daca e termic sau electric.. autonomia in km depinde de stilul si conditiile de condus. Astfel, daca ai un stil de condus sportiv.. acelerari dese .. trafic aglomerat... normal ca si consumul este mai mare..automat si autonomia mai mica. Cel putin eu asa patesc in Iasi.. dimineata cand duc copii la scoala .. ora magica cu trafic infernal.. estimarea calculatorului masinii imi zice @ 32Km autonomie.. am avut si 42 km ( mai la inceput) si a scazut pina 32 km mai nou...
Aseara am plecat din localitate.. cu bateria incarcata... imi arata autonomie 31 km electric... dupa @ 120 Km parcursi.. masina mi-a aratat 35 km parcursi pur electric si @1.5 kw recuperati.
In aceeasi masura sunt surprins si ma intreb de ce atunci cand resetez consumul, atat pe EV cat si benzina, la incarcarea bateriei, consumul pe EV reapare cu acei 32 km autonomie din start.
Mi s-ar parea logic ca el sa se reseteze si sa imi apara acei @60 Km asa cum specifica si constructorul si apoi sa scada fucntie de cum e condusa..

Acum, nu imi ramane decat sa fac niste drumuri destul de lungi, sa scad consumul de KW/100 km de la @ 30% mai jos, astfel incat sa ajung din nou la o autonomie apropiata de cei 60Km. Pe de alta parte nu stiu cat m-ar ajuta acest lucru, stiind ca revin la traficul urban, unde iar ajung sa cresc consumul de Kw/100 km si automat sa scada autonomia.

Per ansamblu mi se pare si normal acest calcul.. consumi mult..circuli putin. Fiind o perioada rece ( urmeaza sa fie si mai rece) normal ca profit din plin de masina.. o pun sa se incalzeasca inainte sa plec, circul in oras cu incalzire in scaune pornita la toate locurile.. etc.. profit din plin de confortul carte il ofera masina. Aceste lucruri nu fac decat sa consume din bateria masinii, si sa scada autonomia. In concluzie, masina va arata in final autonomia in km functie de stilul si conditiile de trafic. Daca as fi locuit in afara localitatii si as merge constant si cursiv pina la destinatie, zilnic, pun pariu ca autonomia ar fi mult mai mare.
Astept de acum sezonul cald sa vad cum va afecta acest lucru autonomia.

To the same extent, I am surprised and wonder why when I reset the consumption, both on EV and gasoline when charging the battery, the consumption on EV reappears with that 32 km of autonomy from the start.
It would seem logical to me that it should reset and protect me @60 Km as specified by the manufacturer and then reduce the function depending on how it is driven..

Now, all that remains for me is to make some fairly long journeys, to reduce the consumption of KW/100 km from @ 30% lower, so that I can again reach an autonomy close to the 60Km. On the other hand, I don't know how much this would help me, knowing that I return to urban traffic, where I end up increasing the consumption of Kw/100 km and automatically reducing the range.

Overall, this calculation seems normal to me.. you consume a lot.. you circulate a little. As it's a cold period (it's going to be even colder) normally I make the most of the car... I let it warm up before I leave, I drive around town with seat heating on in all places... etc... I make the most of the car offers the comfort of a book. These things only consume the car's battery and decrease the autonomy. In conclusion, the car will finally show the range in km depending on the style and traffic conditions. If I lived outside the locality and walked constantly and smoothly to my destination, every day, I bet the autonomy would be much greater.
I am now waiting for the warm season to see how this will affect autonomy.
 

· Registered
Joined
·
14 Posts
In aceeasi masura sunt surprins si ma intreb de ce atunci cand resetez consumul, atat pe EV cat si benzina, la incarcarea bateriei, consumul pe EV reapare cu acei 32 km autonomie din start.
Mi s-ar parea logic ca el sa se reseteze si sa imi apara acei @60 Km asa cum specifica si constructorul si apoi sa scada fucntie de cum e condusa..

Acum, nu imi ramane decat sa fac niste drumuri destul de lungi, sa scad consumul de KW/100 km de la @ 30% mai jos, astfel incat sa ajung din nou la o autonomie apropiata de cei 60Km. Pe de alta parte nu stiu cat m-ar ajuta acest lucru, stiind ca revin la traficul urban, unde iar ajung sa cresc consumul de Kw/100 km si automat sa scada autonomia.

Per ansamblu mi se pare si normal acest calcul.. consumi mult..circuli putin. Fiind o perioada rece ( urmeaza sa fie si mai rece) normal ca profit din plin de masina.. o pun sa se incalzeasca inainte sa plec, circul in oras cu incalzire in scaune pornita la toate locurile.. etc.. profit din plin de confortul carte il ofera masina. Aceste lucruri nu fac decat sa consume din bateria masinii, si sa scada autonomia. In concluzie, masina va arata in final autonomia in km functie de stilul si conditiile de trafic. Daca as fi locuit in afara localitatii si as merge constant si cursiv pina la destinatie, zilnic, pun pariu ca autonomia ar fi mult mai mare.
Astept de acum sezonul cald sa vad cum va afecta acest lucru autonomia.
You guys realize how unreasonable is to reply in another language than English, right ?
 

· Registered
Joined
·
2 Posts
Issues:
1) Did the article above from mazda japan stated that the shock absorbers didn't meet the safety standards? So I am driving an unsafe car? Yes! ( Mine is acknowledged for shock absorbers replacement )
Can you give more details about acknowledged for replacement of shock absorbers? Can we find out if our cars are affected based on VIN?
I feel mine is also very bumpy when I go over speed bumpers ..even with very slow speed. Maybe this is due to 20 inch wheels , but still .. wondering if mine is also affected by this reported issue ..
 

· Registered
Joined
·
15 Posts
Discussion Starter · #75 ·
OK CX-60 Owners there is a Firmware Update for Mazda Connect for all of Europe and UK.
EU07 Version 14012

I can not tell you the changelog (Mazda does not always release).

If you wish to update yourself you Must Message me and I will provide you with a Download link and easy .Pdf install instructions, the file is just over 1.08 GB in size.
 

· Registered
Joined
·
15 Posts
Discussion Starter · #76 ·
I had a quick read of this thread, I note some are having issues which appear data related.

Unfortunately apart from Mazda Connect or TCU update 'Firmware' ALL other Updates related to electrical or car computer issues are really only Mazda Dealer done via MDARS Diagnostics at your Dealer Service.

Again there are thousands of files in every Car Computer (particularly since 2019) where every electrical part / wiring is monitored. Mazda does not list all the files that are changed, it is up to the dealer to plug in, search and update, it is all basically Automatic.

As an Owner what you MUST DO is report or complain nicely of the issue(s) you are having with CX-60 with your Mazda Dealer in Service Centre, they should run MDARS and update cars Computer and or renew any Module / Part that is known to be defective, again Diagnostics will tell the Dealer what is the issue in 99% of cases.

Sadly in today world if car needs a Part it has to be ordered in most of the time, so a return of your car is necessary, I would be asking for a loan car so Dealer keeps yours until fixed.
 

· Registered
Joined
·
16 Posts
Bit more on EV range:
Yesterday: Start 100% EV Range 30 miles. Did 19 miles at 70 mph, then EV cancelled itself and seamlessly went ICE. EV range said 11miles and the battery about 20%.
After about another 10 miles at speed went onto a rural road at 40 to 50 mph. Car shifted back to EV and burnt off
almost all the battery; at about 5% and 1 mile, back to ICE for rest of journey apart from some stop start where EV got me moving. Return journey was ICE all the way apart from the last 1/2 mile slowly on EV. Battery had stayed at 5% and 1 mile. So no recharge from ICE but a bit of regen from braking.
Decided car knows what its doing so just going to let it get on with it;)
 

· Registered
Joined
·
2 Posts
What you mean "driven hard" I barely touch the throttle, and I still don't get 45km. They say 17.8 kw total battery and 16.2 usable ( my dealer salesman ) but on a consumption of 30kw I don't get 53 km. I get 45-47, and when I drive i can use electric mode only for 35-40km maximum.

I see 1km and 12-15% battery. Do you guys have the same percentage when you have 1km left ?
I get 60 km but with the tyres at 3 bars, if I use the specified pressure will loose 10% of electric autonomy
 
61 - 80 of 102 Posts
Top